O společnosti

       C.O.S. - CREW MANAGEMENT s.r.o. (CCM) je náborová kancelář založená v r.1995 jako dceřiná společnost České námořní plavby, a.s. - jediného námořního rejdaře v ČR. V dnešní době zprostředkovává práci na mezinárodním námořním trhu.

       V létě r. 2000 přešla CCM pod nového majitele. Stala se členem mladé, soukromé a plně nezávislé skupiny Czechoslovak Ocean Shipping založené úspěšně v r.1999, zabývající se aktivitami především v námořní přepravě. Zkušený personál CCM byl při těchto změnách zachován a v rámci nové skupiny pokračuje v aktivitách v oblasti zaměstnávání námořních posádek na mezinárodním námořním trhu.

       CCM je držitelem povolení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke komerčnímu zprostředkování práce do zahraničí a ve své práci se striktně řídí mezinárodními pravidly a úmluvami. Jsme specializováni na tzv.posádkový management, nábor zkušených profesionálních námořníků a jejich zaměstnávání u zahraničních rejdařů. Zabýváme se i výcvikem nováčků pro získání potřebné námořní kvalifikace dle mezinárodní Úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků STCW 1978/95 v posledním znění a jejich zapojení do práce kompletních čs. námořních posádek na lodích zahraničních rejdařů. 

       Stabilizované námořní posádky u našich obchodních partnerů obsluhujeme a zabezpečujeme „na klíč" (crew management) včetně náboru a sestavování vhodných týmů, zdravotních prohlídek před naloděním, vyřizování pracovních smluv (kontraktů) s rejdaři, dlouhodobé plánování a zajišťování střídání posádek, zabezpečujeme cestování posádek za lodí a jejich repatriace, po skončení kontraktu, sledujeme a jsme nápomocni při doplňování kvalifikace a výcviku posádek podle požadavků mezinárodní Úmluvy STCW 78/95, dozorujeme nebo technicky zajišťujeme výplatu mezd posádek od zahraničních zaměstnavatelů, stravování posádek na lodích, řešení pojistných případů a pro rejdaře vedeme podle jejich požadavků účetnictví a analytiku nákladů posádek.

       CCM je připravena uzavírat agentské smlouvy se zahraničními rejdaři na kompletní zabezpečení posádek lodí jak na bázi „lumpsum", tak na bázi „cost+fee" schémat.
                                                                              

                                                                               Certifikáty společnosti

                                 


   
                                                                     DPK                                        Certificate ISO                                    License