Všeobecné informace


Kapitánský kurz námořního jachtingu oprávnění C - velitel jachty pobřežní plavby

Držitel tohoto průkazu je oprávněn vést na moři jachtu o maximální délce 16 metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice.

„Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty“ vystavuje Ministerstvo dopravy ČR (MDČR, Námořní úřad, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; Kontaktní osoba: paní Jaroslava Toufarová, tel. 225 131 225) po předložení osvědčení o úspěšně složené teoretické zkoušce, protokolu o praktické zkoušce, dokladu o uplutí 100 námořních mil, potvrzení o zdravotní způsobilosti a zaplacení správního poplatku ve výši 500,-Kč.

Vlastní kapitánský kurz tedy sestává z těchto částí:

Teoretický kapitánský kurz námořního jachtingu oprávnění C - velitel jachty pobřežní plavby

  • cena za teoretickou přípravu je 5.900,- Kč vč. DPH a zahrnuje i studijní materiály a pomůcky
  • po absolvování teoretického kurzu je potřeba počítat ještě s platbou 1.000,- Kč za vlastní zkoušku

Praktický kapitánský kurz námořního jachtingu oprávnění C - velitel jachty pobřežní plavby

  • orientační cena za praktický kurz 15.900,- Kč vč. DPH (v závislosti na počtu kurzantů a termínu v sezóně)
  • cena zahrnuje: pronájem jachty, použití nafukovacího člunu, přístavní poplatky v trvalém místě stání jachty
  • cena nezahrnuje: dopravu na kurz, parkovné za auto v marině, jídlo, poplatky za stání jachty v přístavech a marinách mimo mateřský přístav, stání na bóji, spotřebované pohonné hmoty

 

Po absolvování teoretického kurzu se zkouškou a praktického kurzu budete muset na MDČR pro vystavení „Průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty“ dále předložit tyto podklady (můžeme za vás zařídit my):

  • podepsaná písemná žádost o vydání průkazu 
  • 2 x barevná fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm (pasový formát), která odpovídá skutečné podobě žadatele
  • kolek v hodnotě 500,-Kč (správní poplatek)
  • osvědčení o zdravotní způsobilosti pověřeným lékařem MDČR, ne starší než 3 měsíce od data podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti, seznam pověřených lékařů naleznete zde.  

Podle současné legislativy (novela 135/2013 vyhlášky č. 315/2000 Sb. O technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachtynení potřeba k vydání „průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty C“ platný průkaz radiotelefonisty („omezený průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé radiotelefonní služby" nebo „všeobecný průkaz radiotelefonisty (námořní) pohyblivé radiotelefonní služby"), ale máte povinnost na lodi mít člověka, který tento průkaz vlastní. Pokud byste měli zájem si tento průkaz také obstarat, všechny potřebné informace naleznete na stránkách Českého telekomunikačního úřadu, případně nás kontaktujte.