Teoretická část

Teoretický kapitánský kurz námořního jachtingu - oprávnění C - velitel jachty pobřežní plavby (MD ČR).

Držitel tohoto průkazu je oprávněn vést na moři jachtu o maximální délce 16 metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice.

 

 

Adresa:

Centrum Opravdového Jachtingu – C.O.S. – CREW MANAGEMENT s.r.o.

Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady

+420 734 317 506

coja@crewmanagement.cz

 

Termín kurzu:

 
24. - 25. 10. 2019 


 

(případné doškolení a procvičování výpočtů po individuální domluvě) Cena kurzu:

5.900,- Kč  
(cena zahrnuje studijní materiály a pomůcky)

 + 1.000,- Kč při zkoušce způsobilosti 

Průkaz způsobilosti vystaví Ministerstvo dopravy po předložení protokolu o teoretické zkoušce, protokolu o praktické zkoušce, dokladu o uplutí 100 námořních mil, potvrzení o zdravotní způsobilosti a zaplacení správního poplatku ve výši 500,-Kč.


více informací na www.coja.cz


Osnovy kurzu

Základy námořního práva a COLREG 1972

Přehled mezinárodních a českých právních předpisů upravujících problematiku námořního práva

 • Oblasti plavby, vlajky, lodní doklady a oprávnění, práva a povinnosti velitele námořní jachty, pomoc v nouzi, nehody, záchranná služba na moři.

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972

 • Základní pojmy, rozdělení plavidel, systém rozdělení plavby, činnosti pro zabránění srážce, bezpečná rychlost, vzájemné povinnosti lodí, světla, zvukové signály, signály pro upoutání pozornosti, nouzové signály.

 

Navigace

A. Písemná část

 • Výpočet vycházející z určení výchozí polohy ze dvou náměrů, odtud plavba daným kurzem kompasovým a danou rychlostí plavby při zahrnutí deklinace (deviace) a působení větru, po určité době plavby změna kurzu do stanoveného místa - výpočet kurzu kompasového při působení větru, deklinace (deviace).

B. Ústní část

 • Základní informace o Zemi, o mapách, jednotky měr na moři, měření rychlosti plavidla, směru plavby a hloubky vody.
 • Magnetismus Země, pojem deklinace.
 • Kompasy a deviace, kurzy, náměry, poloha plavidla.
 • Působení větru na plavidlo, snos.
 • Majáky a charakteristiky světel.
 • Značení mořských vodních cest - systém IALA.
 • Mezinárodní vlajkový kód.
 • Plavby v blízkosti pevniny, plavba za snížené viditelnosti, plavba v noci.
 • Lodní deník a jeho vyplňování.
 • Satelitní a další způsoby navigace.

 

Meteorologie

 • Základní pojmy a jevy - zemská atmosféra, základní meteorologické prvky a jevy, počasí a podnebí, tlak a vlhkost vzduchu, tlakové útvary, vítr, Beaufortova stupnice, mořská a pevninská bríza, lokální větry, oblaka, srážky, mlha, vzduchové hmoty, atmosférické fronty, synoptické mapy.
 • Zdroje informací o meteorologické situaci, předpovědi, strategie plavby.

 

Nautika

 • Základní názvosloví, typy plavidel, vybavení (včetně bezpečnostního).
 • Zásady pohybu plavidel, stabilita, zajištění plavby, plavba na motor, pod plachtami, práce s lany.
 • Vyvázání plavidla u břehu, bójí, kotvení.
 • Mimořádné situace (manévr muž přes palubu, nasednutí na dno, opuštění plavidla).

 

Základy zdravovědy

 • Základní vybavení lékárny.
 • Obecné principy první pomoci na plavidle: resuscitace, obnovení dýchání, obnovení činnosti oběhové soustavy, šok, bezvědomí, krvácení, popálení a poleptání, úrazy elektrickým proudem, zlomeniny, podvrtnutí a vymknutí kloubu, poranění lebky, poranění páteře, poranění hrudníku a břicha, poškození teplem, poškození chladem, tonutí, mořská nemoc, tropické infekce a intoxikace, nebezpeční mořští živočichové, otravy, náhlé břišní příhody, průjmové stavy, náhlé interní stavy, srdeční infarkt, cukrovka.
 • Přivolání pomoci, příprava postižného k transportu.

 

Základy angličtiny včetně základů obsluhy VHF rádia

 • Znalost číslovek a základní frazeologie potřebné pro komunikaci s přístavními orgány.
 • Nejdůležitější hlášení rádiem pro případ nebezpečí nebo nouze: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE.
 • Praktické procvičení obsluhu VHF rádia. 

Praktický kurz dle individuální domluvy.Centrum Opravdového Jachtingu - Palachova 457/29, 290 01, Poděbrady