Praktická část

Praktický kapitánský kurz námořního jachtingu - oprávnění C - velitel jachty pobřežní plavby (MD ČR).

Držitel tohoto průkazu je oprávněn vést na moři jachtu o maximální délce 16 metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice. 

Termíny:

14. 9. - 21. 9. 2019 Chorvatsko, Zadar

 

Pořadatel a adresa:

Centrum Opravdového Jachtingu – C.O.S. – CREW MANAGEMENT s.r.o.

Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady

+420 734 317 506

coja@crewmanagement.cz

www.crewmanagement.cz/jachting

 

Základní cena za kurz:

15.900,- Kč (individuální dohoda možná)

Cena zahrnuje: pronájem jachty, použití nafukovacího člunu, přístavní poplatky v trvalém místě stání jachty

Cena nezahrnuje: dopravu na kurz, parkovné za auto v marině, jídlo, poplatky za stání jachty v přístavech a marinách mimo mateřský přístav, stání na bóji, spotřebované pohonné hmoty.

Platba za kurz jednorázově na základě vystavené faktury.

 

Organizace:

Účastníci po přihlášení a zaplacení faktury obdrží podrobné informace týkající se dopravy, stravování, vybavení a kontakty na ostatní účastníky kurzu.

Průkaz způsobilosti vystaví Ministerstvo dopravy po předložení protokolu o teoretické zkoušce, protokolu o praktické zkoušce, dokladu o uplutí 100 námořních mil, potvrzení o zdravotní způsobilosti a zaplacení správního poplatku ve výši 500,-Kč.

  

Osnovy praktického kurzu:

Praktický kurz probíhá na moři, na námořní jachtě, v délce 1 týden, každý účastník si v průběhu kurzu osvojí základní znalosti a dovednosti a vyzkouší si vedení jachty pod dozorem instruktora:

 Před vyplutím

názvosloví a funkce jednotlivých částí jachty

zvyky a etika na jachtě, použití vlajek

převzetí jachty, kontrola vybavení, odbavení jachty přístavními orgány

příprava k vyplutí (potraviny, voda, palivo, mapy...)

organizace času a práce na lodi (služby/vachty podle délky plavby, počtu posádky a podmínek, příprava jídla)

práce s lany (uzly, použití navijáků, rohatinek, uložení lan)

záchranné prostředky (vesty, harnessy, ostrůvky, pyrotechnické prostředky, AIS, epirb...)

protipožární opatření na lodi

zásady první pomoci

plánování plavby, strategie, předpovědi počasí

 

Za plavby

manévrování jachtou v přístavech (muring, vyvazování bokem)

manévrování u vyvazovacích bójí

kotvení

komunikace pomocí VHF (mezi loděmi, s přístavy...)

kormidlování a udržování kurzu při plavbě na motor a pod plachtami

plavba pod plachtami (trim, refování, obraty, drift)

navigace

pravidla COLREG 1972 v praxi

řešení mimořádných situací (havárie kormidelního zařízení, havárie takeláže, nasednutí na dno) -

manévr muž přes palubu – MOB (na motor i pod plachtami)